Historia

Bonden och pionjären Siegfried v. Seydlitz emigrerade 1908 från Tyskland till Tysksydvästafrika, dagens Namibia och förvärvade Schönfeld år 1913.

Idag, nästan ett århundrade senare, är Schönfeld en av få familjeegendomar som fortfarande drivs av familjen som emigrerade dit.

År 1940 var familjen tvungen att lämna bostaden i Schönfeld farm på grund av brist på vatten. Familjen fick flytta till granngården Okakango, (dagens Immenhof). Från 1950 och framåt har Hartwig och Elke von Seydlitz (tredje generationen) restaureret ruinerna av det ursprungliga Schönfeldegendomen och skapat det vackra Seydlitz slott som det ser ut idag.

Under 1986 köpte Hartwig och Elke von Seydlitz angränsande  området Okongue. Inom detta område finns sällsynta och nästan utdöda djurarter som Svart noshörning, Roan, Sable, Cheetah, Leopard, och den lilla Damara Dik-Dik finns i överflöd. De lever tillsammans med många Plains arter som Kudu, Oryx, Springbuck och Waterbuck, giraff, zebra, och många fler.

På grund av hållbar jakt och utmärkt viltförvaltning är Schönfeld en av de ledande jaktfarmarna i Namibia idag.