Socialt Engagement

Hartwig von Seydlitz är kassör i Omaruru Barnens Heven. Ett barnhem och en välgörenhetsorganisation i Omaruru Namibia. Barnhemmet har blivit ett tryggt hem för + -35 föräldralösa barn och gatubarn, och man deltar även i andra välgörenhetsprojekt, bland annat:

-Ett mjölk projekt som drivs i samarbete med det lokala offentliga sjukhus, utformat för att undvika överföring av HIV-viruset från HIV-positiva mödrar till sina barn genom amning.
-Stöd för Hakahana Fatima och dagis i slummen i Omaruru.
-Stöd för äldre och behövande människor i Omaruru, särskilt mormödrar som uppfostrar sina barnbarn vars föräldrar har dött i aids. Genom betalning av skolavgifter och uniformer, distribution av kläder och donationer av kött från Schönfeld Farm.